Skip to main content

Ook dit jaar is er weer een goed doel verbonden aan ons evenement.

Dit jaar gaat de opbrengst naar een ODC locatie van Stichting Philadelphia. Dit is een specialistisch centrum waar op zoek gegaan wordt naar de mogelijke ontwikkelingen bij kinderen met een beperking. 

De omgeving waar deze kinderen zich dagelijks begeven, is een belangrijke factor om de mogelijke ontwikkeling te prikkelen. De leeromgeving op deze locatie verdient meer aandacht, zodat deze meer aansluit op de behoefte van deze kinderen. 

The PreChristmasParty wil graag bijdrage leveren aan het realiseren van dit project. Want ieder kind moet in de gelegenheid worden gesteld om zich te ontwikkelen.